Słupsk – Płyta nagrobna Margarithy Mitzlaff

Margerita Mitzlaff m

Ta ozdobna płyta – wg opisu Hardowa – przykrywała kiedyś grób Margarithy Langen, żony Ambrożego Mitzlaffa. Zmarła ona 27 listopada 1613 roku. Sam Ambroży wymieniany jest w 1583 roku w rachunkach miejskich, a w 1590 – w dokumentach z kontroli rachunków kościelnych i w rachunkach szpitala.
Płyta początkowo znajdowała się w kaplicy położonej przy wschodniej ścianie w północnej nawie, zwanej już w roku 1490 „Kaplicą Mitzlaffa”, a w dokumentach kościelnych z 1590 roku i późniejszych – Kaplicą Mitzlaffa-Teßmera. Otrzymała swoje imię od starego rodu patrycjuszowskiego Mitzlaffów, który począwszy od roku 1459 dał swemu miastu cały szereg burmistrzów. Od roku 1613 (roku śmierci małżonki Ambrożego Mitzlaffa) do 1758 kaplica służyła za miejsce wiecznego spoczynku kolejnych przedstawicieli tego rodu. Margaritha Langen była zapewne pierwszą, którą w tej kaplicy pochowano, a piękna płyta nagrobna spoczywała w tej kaplicy aż do jej rozbiórki w roku 1803.
Podczas remontu kościoła w latach 1858-60 liczne płyty nagrobne w podłodze naw i chóru zostały zasypane piaskiem. Płyta Margarity Lange, jako majstersztyk kamieniarski, umieszczona została na ścianie w jednej z nisz chóru za ołtarzem. Pozostałe umieszczono w podłodze chóru. Na początku XX w. płyta ta została ponownie wydobyta z ukrycia na światło dzienne i umieszczona przy południowej ścianie południowej nawy świątyni.
Płyta  o wymiarach: 173,9 cm wysokości i 107,5 cm szerokości wykonana została z błękitnego kamienia wapiennego, napisy na niej wykonane są nieco pochyloną antykwą, uwypuklone – podobnie, jak ornamenty – wgłębieniem przestrzeni dookoła. Ornamenty noszą jeszcze cechy renesansu, lecz wyraźnie widać w nich także wpływ baroku. Na środku bogate ornamenty i relief przedstawiający Zmartwychwstanie Chrystusa. Przestrzeń wokół figury Chrystusa jest silnie wgłębiona, co poprawia efekt plastyczny. Niemal naga, odziana tylko w grobowe szaty, postać Chrystusa unosi się nad grobem, z którego dopiero co powstała. Widać jeszcze płytę wierzchnią grobu. W lewej ręce Chrystus trzyma sztandar zwycięstwa, prawą wskazuje na napis: Ja jestem zmartwychwstanie i życie.

Teksty

Bordiura
IM JAHR 1613 DEN 27 NOVEMB:[ER] ZWICHEN 10 UHR AM ABENT IST DIE EHRBAR UND VIEL TUGENT REICHE FRAW MARGARITHA LANGEN AMBROSS MITZLAFNE HELICHE HAUSFRAW SELIGLICH IM HERN ENTSCHLAFEN UNDT LIGET ALHIE BEGRABEN

W dniu 27 listopada 1613 roku około godziny 10 wieczorem zasnęła pobożnie w Bogu szlachetna i wielce cnotliwa Margaritha Langen ślubna żona Ambrossa Mitzlaffa i leży tu pochowana.

Tłum. Z. Pstrągowska

Górna część tablicy

ALSO HAT GODT DIE WELT GELIEBET DAS ER SEINEN EINGEBORNEN SOHN GAB AUF  DAS ALLE DIE AN IHN GLAUBEN NICHT VER LOHREN WERDEN SONDERN DAS EWIGE LEBEN HABEN JOHAN. 3

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Ewangelia św. Jana III, w. 16.

Biblia Tysiąclecia

Dolna część tablicy
1.JOHAN. 1. CAP: DAS BLUDT JESU CHRISTI GOTTES SOHNES MACHET UNS REIN VON ALLEN UNSEREN SUNDEN

Krew Jezusa Chrystusa syna Bożego oczyszcza nas ze wszystkich naszych grzechów.
Objawienie św. Jana I, w. 5

Biblia Tysiąclecia

Bordiura wokół postaci Jezusa
ICH BIN DIE AUFERSTEHUNGE UND DAS LEBEN WER AN MICHGLEUBT DER WIRD LEBEN

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, żyć będzie.
Ewangelia św. Jana XI, w. 25

Biblia Tysiąclecia

Źródło:
1. Hardow R., Alte und neue Grebdenkmäler im Stadt= und Landkreis Stolp, Słupsk, 1930, przeł. W.M.Wachniewski, s. 12.

2. Bartholdy W, O Stolpa, du bist ehrenreich… : kulturgeschichtliche Beiträge zur Kirchen- und Stadtgeschichte von Stolp s. 498.

Bartholdy0013Uproszczony rysunek płyty wg Bartholdy`ego.

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.