Słupsk – Płyta nagrobna rodziny Tessen

Tessenowie m

Na ścianach kruchty znajdowała się – wg Hardowa – płyta, która uprzednio spoczywała w posadzce chóru. Przykrywała ona swego czasu rodzinny grób znanego niegdyś szeroko w samym Słupsku i wokół niego rodu von Tessen (Tesken, Tesse, Teß, Teske itp.). Herb tego rodu występuje też na płycie z Duninowa. Nazwisko powtarza się często w starych dokumentach (protokołach rady, rachunkach miasta itp.). Kształt i ozdoby płyty pozwalają sądzić  – wg Hardowa – iż pochodziła ona z XIX (?)wieku.
Ponad połowę powierzchni płyty zajmował relief z herbem rodu. Zwierzę herbowe (kozioł lub koziorożec) zwrócone było łbem w lewo, podczas gdy na sławnej mapie Lubinusa z 1618 roku – odwrotnie. Zapewne kamieniarz, który pracował nad płytą, wykonał herb posługując się pieczęcią rodu, na której znajdowało się, co zrozumiałe, lustrzane odbicie tego herbu. Poniżej umieszczono napis: Fide tutissima spera (ufaj najmocniejszą wiarą!). Miejsca ciemniejsze na rysunku są wgłębione, pismo zaś jest wyryte.

Źródło:

Hardow R., Alte und neue Grebdenkmäler im Stadt= und Landkreis Stolp, Słupsk, 1930, przeł. W.M.Wachniewski, s. 13.

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.