Słupsk – Płyta nagrobna Simona Schroedera

img96

Bartholdy podaje, że podczas remontu kościoła Mariackiego liczne miejsca pochówków pod posadzką naw i chóru zostały zasypane piaskiem. Dziesięć z nich (w całości lub we fragmentach) pozostawiono po obu stronach ołtarza, a jedną – za ołtarzem. Od czterech do pięciu rozbitych fragmentów płyt służyło i później za schody z nawy [głównej] do chóru.
Niektóre były już kompletnie zniszczone, inne mocno zatarte, a tylko nieliczne przetrwały w stanie mniej więcej dobrym. Przed kamienną chrzcielnicą leżał fragment płyty z następującym napisem:

[HONEST]US ET INGENUUS JUVENIS SIMON SCHROEDER CUI HUNC LAPID.

Uczciwy i szlachetny młodzieniec Simon Schroeder , dla którego ten kamień [położono].

Była to prawdopodobnie płyta z grobu tego samego Simona Szredera, którego drewniane epitafium istnieje do dziś i znajduje się w południowej nawie kościoła.

Źródło:

Bartholdy W., O Stolpa, du bist ehrenreich… : kulturgeschichtliche Beiträge zur Kirchen- und Stadtgeschichte von Stolp, Stolp 1910, s. 497

 

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.