Smołdzino p. słupski – Płyty nagrobne nieznanych osób

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Obie płyty, wykonane z szarego wapienia wmurowane są w posadzę kościoła parafialnego w Smołdzinie po obu stronach ołtarza głównego.
Pierwsza płyta, umiejscowiona po południowej stronie ołtarza zawiera 11 wersów tekstu w języku niemieckim. Niestety, litery zostały w ogromnej większości zatarte stopami wiernych gdy płyta (wykonana z miękkiego kamienia) znajdowała się wcześniej przed ołtarzem głównym.
Druga płyta, umiejscowiona po północnej stronie ołtarza nie zawiera żadnych śladów napisów. Prawdopodobnie nigdy nie wyryto na niej żadnej inskrypcji, gdyż mało prawdopodobne jest, by istniejące napisy zostały starte bez śladu. Być może płyta ta stanowiła jedynie część przykrycia krypty grobowej, lub też planowany napis nigdy nie został na niej wyryty.

Tablica2

Posted under: Epitafia

Comments are closed.