Stenzel Albertine +1912

IMGP5966

Fragmenty rozbitej porcelanowej tabliczki przeznaczonej do wmurowania w nagrobek.

Fragment I

Hier ruhet in …../ Albertine / …

Tu spoczywa Albertyna ...

Fragment II

…1844, / …. Marz 1912.

Fragment III

..nd an en….

W księgach parafii Mariackiej w Słupsku zapisano w dniu 12 marca 1912 roku pogrzeb wdowy Stenzel(1), z domu Pethke (imienia w tym dokumencie nie podano) zmarłej na niedoczynnośc serca 9 marca w wieku 67 lat i 6 miesięcy. Została pochowana w części Nicolaiplatz, w rzędzie 10, miejsce 14.

Była wdową po robotniku Karlu Stenzel odnotowanym w księdze adresowej z 1894(3) r. jako mieszkającego przy ul. Grosse Gartenstrasse [Długa/Świętopełka] 25. Pod tym samym adresem(3) wdowa AlbertynaStenzel mieszkała w 1901 r. jako jedyna osoba nosząca te nazwisko w Słupsku. W późniejszym okresie przeniosła się do mieszkania przy ul. Schlawerstrasse(4)[Szczecińskiej] 6b.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 71/008/053,
  2. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1894, s. 82,
  3. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1902, s. 116,
  4. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907, s. 122.

IMGP5969

IMGP5972

IMGP7509Zapis o pogrzebie wdowy Stenzel w aktach parafii NMP w Słupsku

P4080329 Stawitz

 Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.