Süssmann Benedix +1875

Cmentarz żydowski

Nie zachowana kamienna stela znajdująca się pierwotnie na dawnym cmentarzu żydowskim sfotografowana w okresie międzywojennym, opatrzona napisem w dwóch językach: jidisz i hebrajskim.

Süssmann Benedix urodzony 13 grudnia 1784 zmarły ?? maja 1875(1)

Umieszczone pod nazwiskiem litery hebrajskie stanowią skrót formuły:

Niech jego dusza będzie włączona w wieniec wiecznego życia.

I księga Samuela rozdz. 25, w. 29.

Handlarz Benedix Süssmann został dwukrotnie wymieniony w księgach adresowych miasta Słupska. W roku 1864 mieszkał przy ul. Töpferstadt(2) [Garncarska] 9, a w 1868 przy ul. Höhlenstrasse(3) [Piekiełko] 338 (wg starej numeracji posesji) czyli nr 8 według nowej numeracji.

Oprócz Benedixa Süssmanna księgi adresowe Słupska wymieniają trzy inne osoby noszące to samo nazwisko:

  1. W 1864(2) wdowę Süssmann (bez podania imienia) z domu Moses zamieszkałą przy ul. Höhlenstrasse [Piekiełko] 348 (wg starej numeracji posesji),
  2. W 1894(4) robotnika Ferdynanda Süssmanna mieszkającego przy Bergstrasse [Podgórna] 52,
  3. W latach 1925(5) – 1931(6) urzędnika Heinricha Süssmanna mieszkającego przy Boelkestrasse [ Jana Matejki] 36.

Nie sposób jednak ustalić czy ww. osoby należały do rodziny Benedixa Süssmanna.

Źródła:

1. Tłum.: Remigiusz Sosnowski z Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich.

2. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper Kreises auf das Jahr 1864.Stolp: Schrader, 1864.

3. Wohnungs-Anzeiger für die Stadt Stolp nebst den vorzüglichsten Adressen des Stolper und der umliegenden Kreise (Bütow, Lauenburg, Rummelsburg, Schlawe) auf das Jahr 1868.Stolp: Schrader, 1868,

4. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1894, s, 83,

5.Adreßbuch der Stadt Stolp i. Pom. 1925. Stolp i. Pom.: Feige, 1925, s. 160.

Topferstadt01

Töpferstadt

AB 1894

 

Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1894

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab 1925

Adreßbuch der Stadt Stolp i. Pom. 1925. Stolp i. Pom.: Feige, 1925

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.