Słupsk – Tablica upamiętniająca księcia Jana Fryderyka i księżnej Erdmuty

Tablica jana Fryderyka

Drewniana tablica inskrypcyjna o wymiarach 320 cm wysokości i 215 cm szerokości z literami namalowanymi olejno na zagruntowanej na biało desce.
Została wykonana w roku 1602 z okazji ponownej konsekracji kościoła odbudowanego przez księżnę Erdmutę, wdowę po księciu Pomorza Janie Fryderyku z ruin w których spoczywał od czasów reformacji (1525).
Konsekracji dokonał w dniu 24 czerwca 1602 roku doktor teologii Jakub Fabre superintendent Pomorza Wschodniego.
Tablica wisiała początkowo na odwrocie ołtarza głównego, obecnie znajduje się w kruchcie kościoła na ścianie oddzielającej przedsionek od głównej nawy.

Tekst
ILLUSRTISSIMUS PRINCEPS IOHANNES FRIDERICUS, I DEI GRATIA // QUONDAM DUX STETINI, POMERANORUM, // CASSUBIORUM, WANDALORUMQUE, PRINCEPS RUGIAE // , COMES GUTZCOVIAE, TERRARUM LEOBURGENSIS ET BU= // TOVIENSIS DOMINUS P.M, POST EXANTLATOS LABORES // BELLI HUNGARICI, QUOD POTENTISSIMUS ROMANORUM // IMPERATOR DIVUUS MAXIMILIANUS II ANNO CHRISTI  // M D LXVI: CONTRA TURCAS GESSIT, ET OBSEQVIA AU= // LICA EIDEM IMPERATORI PERANNOS TRES FIDELITER // ET CUM LAUDE PRAESTITA, ALIAQUE PERMULTA DOMI // ET FORIS PRAECLARE GESTA, ANNO DOMINI M D LXXVII. AE= // TATIS XXXV, UXOREM DUXIT ILLUSTRISSIMAM DOMINAM, // DOMINAM ERDMUDIN, IOHANNIS GEORGII ELECTORIS BRANDEN=  // BURGICI FILIAM, EIQUE PRAEFECTURAM STOLPENSEM QUM OPPIDO // STOLPA DOTALITIUM FECIT. //  ILLA IGITUR POST OBITUM MARITI PRINCIPIS OPTIMI VI= // DUA, ANNO M DC MENSE APRILI STETINO ABIENS, IV MAII // HUC CONCESSIT: ET INTERALIA, AEDEM ETIAM HANC, // OLIM MONACHORUM DOMICILIUM, QUOD INDE A REPURGA= // TA RELIGIONE MULTIS ANNIS VACUUM, ET FOEDE DEFORMA // TUM FUIT, SINGULARI PIETATIS STUDIO, SUMTU NON PARVO, // PURGARI, INSTAVRARI, EXORNARI, ETUERIS DEI CULTIBUS AN=// NO MDCII XXIV IUNII, PER DN; IACOBUM FABRUM, S.S. THEOLO= // GIAE DOCTOREM ET ORIENTALIS POMERANIAE SUPERINTEN= // DENTEM DICARI CONSECRARIQUE FECIT. //QUOD UT PERENNE SIT, ET NUNQUAM NON AD DIVINI NOMI= // NIS GLORIAM FELICISSIME CEDAT, PIUS LECTOR DEVOTO // CORDE PRECETUR. // SOLI DEO GLORIA

Najjaśniejszy książę Jan Fryderyk1 z łaski Bożej książę Szczecina, Pomorza, Kaszubów, Wandalów, książę Rugii, hrabia Chotzkowa2, pan ziemi lęborskiej i bytowskiej po wyczerpujących trudach w czasie wojny węgierskiej3, kiedy najpotężniejszy cesarz rzymski Maksymilian II4 roku Pańskiego 1566 z Turkami wojnę prowadził, będąc oddanym, posłusznym cesarzowi należąc do cesarskiego orszaku przez trzy lata dochowywał wierności i wyróżnił się chwałą, niejednego ale bardzo wielu wspaniałych czynów w ojczyźnie i za granicą. W roku Pańskim 1577 w wieku 37 lat poślubił najjaśniejszą pannę Erdmutę5, córkę Jana Jerzego6, elektora brandenburskiego i jej zapisał w posagu domenę słupską wraz z miastem Słupskiem.
Przeto owa owdowiała [księżna] po śmierci męża, księcia najlepszego w roku 1600 w miesiącu kwietniu opuściwszy Szczecin 4 maja przybyła tutaj i między innymi w czasie kiedy tę świątynię niegdyś siedzibę zakonników7, która od czasów reformacji była pusta i zhańbiona przez wiele lat ze szczególną starannością i z niemałym trudem oczyściła, odnowiła, uświetniła, przywróciła ku czci Boga. Roku Pańskiego 24 czerwca 1602 Jakub Faber doktor teologii powołany na urząd superintendenta wschodniego Pomorza dokonał konsekracji kościoła. Aby zaprawdę wieczna i nieprzemijająca była chwała boskiego imienia pobożny czytelniku odmów modlitwę w sercu. Jedynemu Bogu chwała. 

1.Jan Fryderyk (1542-1600), władca Pomorza Zachodniego
2.Chocków – hrabstwo, dziedziczna własność rodu Gryfitów na Pomorzy Przedodrzańskim
3.W 1563 r. Jan Fryderyk udał się na dwór cesarza Maksymiliana II aby zapewnić sobie jego poparcie wobec ponawianych roszczeń brandenburskich do Pomorza. Wobec rozpoczętej wojny z Turcją książę przez trzy lata brał w niej udział wraz ze swoim oddziałem.
4.Maksymilian II cesarz rzymsko-niemiecki (1527-1576). Od 1562 król rzymski i czeski, od 1563 węgierski.
5.Erdmuta Hohenzollern von Brandenburg (1561-1623) księżna pomorska, od 1577 żona Jana Fryderyka, przebywająca w Słupsku w latach 1600–1623.
6.Jan Jerzy (panował w latach 1571 – 1598 ) elektor brandenburski
7.Dominikanie zostali sprowadzeni do Słupska w latach 90-tych XIII w na mocy dokumentu księcia gdańskiego Mszczuja II z roku 1278 i przebywali tam do wygnania w dobie reformacji w r. 1524.

Posted under: Epitafia, Słupsk

Comments are closed.