Trzcinno p. bytowski – Tabliczka upamietniająca Valentina von Massow

Trzcinno

 Rokokowy, trybowany kartusz o wymiarach 69 x 35 cm ze srebrzonego stopu miedzi w kształcie zbliżonym do wydłużonego owalu o falistej krawędzi powstały ok.. 1775 r. Krawędź ozdobiona uproszczonymi gałązkami i rocaillami. W zwieńczeniu umieszczony okrągły kwiat z listkami.

Całą powierzchnią zajmuje trybowany napis:
HIER // RUHET IN GOTT // DER HOHWOHL GEBOHRNE // HERR HERR // VALENTINVON MASSOW // SEINER KONIGL MAJESTAT // IN PREUSSEN // BESTALT GEWESENER // WURC KLICHER GEHEIMSER // ETASTS KRIEGES UND  //DIVIZIREN DER MINISTER // ERB HERR AUF ROHR // CARTZENBURG WALDOWSCHEN // GEBOHREN // DEN 7 TE DEZEMBRIS 1717 // GESTORBEN // ZU BERLIN DEN 20 TE SEPTBR 1775

Tu spoczywa w Bogu wielce szlachetnie urodzony Pan, Pan Valentin von Massow, Jego Królewskiej Mości w Prusach rzeczywisty tajny radca, minister wojny, dziedzic na Rohr1, Cartenburg Waldowschen2, urodzony 7 grudnia 1717 r., zmarły w Berlinie 20 września 1775.

1. Trzcinno
2. miejscowość nie ustalona

Źródło:

E. Kowalska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku – Delegatura w Słupsku

Posted under: Epitafia

Comments are closed.