Westphal Edmund +1909

Westphal dzisiejszy

Kwatera rodziny Westphal przekształcona obecnie w miejsce pamięci dawnych mieszkańców Słupska pochowanych na terenie cmentarza umiejscowiona w kwaterze 7a.

Z dawnego założenia pozostała jedynie wykonana z czarnego kamienia podstawa, na której dawnej umieszczony był krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowanego.

Napis na podstawi krzyża:

Fürchte dich nicht, ich habe / dich erlöset, ich habe dich / bei deinem Namen gerufen, / du bist mein! / Jes. 43. 1.

Cytat z Księgi Izajasza rozdz. 43, w. 1:

Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!

Lista ustalonych osób pochowanych w obejściu:

  1. Edmund Westphal(1), kupiec i producent wyrobów z bursztynu, zmarły 9.11.1909 r. na ropne zapalenie pęcherza w wieku 63 lat i 6 miesięcy, zamieszkały przy ul. Präsidentenstrasse(2) [Jana Kilińskiego] 45,
  2. Henriette Westphal(3) geb. Fehrs, wdowa po właścicielu fabryki, urodzona 13.05.1851, zmarła 17.11.1941 r. Zgon zgłosił dr Roland Westphal zamieszkały we Wrocławiu,
  3. Wilhelm Westphal(4), rolnik, urodzony 21.12.1864, zmarły 21.11.1941 w wyniku wady serca. Zgon zgłosiła Anna Westphal zamieszkała przy Schlawerstrasse [Szczecińska] 17.

Źródła:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 70/378/514,
  2. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907, s. 135,
  3. Akta parafii NMP w Słupsku  74/253/456,
  4. Akta parafii NMP w Słupsku  74/252/452.

Westphal dawny wydruk

AB 1907 s 135

Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907

Westphal Edmund SNN 11 11 1909

Nekrolog Edmunda Westphal Stolper Neueste Nachrichten 11.11.1909

Präsidentstrasse02

Präsidentenstrasse 45 (pierwszy dom po prawej)

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.