Wilhelms Ida +1908

Wilhelms Ida

Odłamek rozbitego kamiennego nagrobka

…. / [Ida Wi]lhelms / [geb. Da]hlmann] / ……

Ida Wilhelms z domu Dahlmann

Fragment pomnika upamiętnia najprawdopodobniej wdowę Idę Wilhelms(1) z domu Dahlmann, urodzoną w 1855 lub 1856 r., zmarłą 10.03.1908 w wieku 52 lat na zapalenie opłucnej. Została pochowana w części Gewölbeplatz (w aktach parafii Mariackiej nie podano numeru kwatery) , najprawdopodobniej obok zmarłego dziesięć lat wcześniej męża Johannesa.

Johannes Wilhelms(2) był synem maszynisty kolejowego Augusta Wilhelmsa(3), pracował w urzędzie telegraficznym jako kontroler (Telegraphen=Revisor). Urodzony w 1852 r., zmarł 11.01.1898 r. na zapalenie nerek i został pochowany w części Gewölbeplatz w kwaterze 2a, rząd 2, miejsce 14 wg nowego planu cmentarza (wg starego: Gewölbeplatz, rząd 13, miejsce 14).

Ida Wilhelms mieszkała przed śmiercią wraz z córką, panną Charlotte Wilhelms(4) przy ul. Töpferstadt(5)  [Garncarska] 11.

Córka państwa Wilhelms pracowała w 1938 r. jako asystentka na stacji kolejowej [Reichsbahn=Assisstentin(6)].

Źródło:

  1. Akta parafii NMP w Słupsku 70/289/782,
  2. Akta parafii NMP w Słupsku 69/264/018,
  3. StandesAmt  Stolp, sygn. 5187,
  4. Akta parafii NMP w Słupsku 74/241/284,
  5. Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907, s. 137,
  6. Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938, s. 191.

AB b1907

Adreß-Buch für die Stadt Stolp. Stolp i. Pom.: Feige, 1907

AB b1938

 Adreßbuch Stolp 1938. Stolp i. Pom.: Ostland-Druckerei, 1938

Posted under: Epigrafika pomorska

Comments are closed.