Żukowo p. sławieński – Płyta nagrobna nieznanej osoby

Zukowo

Klasycystyczna kamienna pyta nagrobna o wymiarach 210 x 100 cm z przełomu XVIII i XIX w. w kształcie prostokąta ozdobiona w środku wizerunkiem wieńca laurowego przewiązanego u dołu wstęgą wmurowana w posadzkę kościoła.

W wieńcu słabo czytelny napis:
CORINTH.6.9 // ALS DIE STERBEN // DEN UND SIE … // WIER…. EB…

Wers 9. z rodziału 6. II. Listu św. Pawła do Koryntian w przekładzie niemieckim Marcina Lutra z 1545 roku brzmi:

Als die vnbekandten / vnd doch bekand. Als die sterbenden / vnd sihe / wir leben. Als die gezüchtigeten / vnd doch nicht ertödtet.

Jako nieznani, a jednak znani; jako umierający, a jednak żyjemy; jako karani, a jednak nie zabici.

Tłumaczenie: Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne

Karta obiektu założona w 1964 r. Podczas sprawdzenia w 2003 r. obiektu nie znaleziono. Prawdopodobnie został zabetonowany pod nowymi płytkami podłogowymi.

Źródło:

E. Łuszczyńska, opis zabytku z karty ewidencyjnej zabytków ruchomych przechowywanej w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie

Posted under: Epitafia

Comments are closed.